-

marek-natusiewicz

PAD, PK, KM, JS odkrywajom Hamerykę...

Przez polską "opinię publiczna", a raczej przez "usta suwerena", przepływa istny słowotok na temat dobrodziejstw jakie przyniesie nam odnowiona konstytucja. Optymistom jedynie przypominam, że takowa będzie musiała przejść przez procedurę badania zgodności z dobrowolnie przez nas podpisanymi normami europejskimi... 

Przypominam również, że takie "procedury" zaliczyli Węgrzy... i wygrali.

Czy zatem nie prościej byłoby po prostu zaadaptować ich konstytucję do warunków polskich. Tym bardziej, że zarówno im jak i nam, jest "po drodze" do zbudowania Unii Wschodnioeuropejskiej. Od czegoś trzeba zacząć! Sam słowotok o V4 nie wystarczy. Liczą się czyny. A więc zaczynamy... Tłumaczenie tekstu autorstwa obecnego Ambasadora RP w Budapeszcie.

Oto węgierska preambuła:

Narodowe wyznanie wiary

MY, CZŁONKOWIE NARODU WĘGIERSKIEGO, na początku nowego tysiąclecia, w poczuciu odpowiedzialności za każdego Węgra, oświadczamy, co następuje:

Jesteśmy dumni z tego, że nasz król, Święty Stefan, tysiąc lat temu osadził państwo węgierskie na solidnych fundamentach i uczynił naszą ojczyznę częścią chrześcijańskiej Europy.

Jesteśmy dumni z naszych przodków walczących o przetrwanie, o wolności niepodległość.

Jesteśmy dumni ze wspaniałego dziedzictwa duchowego Węgrów.

Jesteśmy dumni z tego, że nasz naród przez wieki orężnie bronił Europy oraz wzbogacał skarbiec wspólnych wartości swym talentem i swoją pracowitością.

Uznajemy rolę chrześcijaństwa w przetrwaniu narodu. Szanujemy różnorodne tradycje religijne naszego kraju.

Przyrzekamy chronić i zachować duchów ą jedność naszego narodu, która w wichrach minionego stulecia rozerwana została na części. Żyjące razem z nami narodowości stanowią część węgierskiej wspólnoty politycznej i są czynnikami państwotwórczymi.

Zobowiązujemy się do kultywowania i strzeżenia naszego dziedzictwa, naszego unikatowego języka, węgierskiej kultury, kultury i języka narodowości żyjących na terytorium Węgier – stworzonych przez człowieka, oraz zasobów naturalnych Kotliny Karpackiej.

Przyjmujemy odpowiedzialność za naszych potomnych, dlatego roztropnie korzystamy z zasobów materialnych, duchowych i naturalnych, aby chronić warunki życia pokoleń, które przyjdą po nas.

Jesteśmy przeświadczeni, że nasza kultura narodowa stanowi bogaty wkład do różnorodnej jedności europejskiej.

Szanujemy wolność i kulturę innych narodów, dążymy do współpracy ze wszystkimi narodami świata.

Uznajemy, że podstawą bytu ludzkiego jest ludzka godność.

Uznajemy, że wolność jednostki może się realizować jedynie we współdziałaniu z innymi.

Uznajemy, że najważniejsze ramy naszej koegzystencji stanowią rodzina i naród, a podstawowe wartości naszego współbytowania to wierność, wiara i miłość.

Uznajemy, że podstawą siły wspólnoty i godności każdego człowieka jest praca, dzieło ducha ludzkiego.

Uznajemy za swoją powinność niesienie pomocy osobom potrzebującym i biednym.

Uznajemy, że wspólnym celem obywateli i państwa jest zapewnienie dobrobytu, bezpieczeństwa, porządku, sprawiedliwości i wolności.

Uznajemy, że rządy ludu istnieją tylko tam, gdzie państwo śluzy swym obywatelom, a także sprawiedliwie, bez nadużyć i stronniczości, kieruje

Z szacunkiem odnosimy się do zdobyczy naszej historycznej konstytucji oraz do Świętej Korony, która ucieleśnia konstytucyjną ciągłość państwowości Węgier i jedność narodu.

Nie uznajemy zawieszenia naszej historycznej konstytucji wskutek obcych okupacji. Zaprzeczamy przedawnieniu nieludzkich zbrodni popełnionych przeciwko narodowi węgierskiemu i jego obywatelom w okresie panowania dyktatury narodowosocjalistycznej i komunistycznej.

Nie uznajemy komunistycznej konstytucji z 1949 roku, ponieważ stanowiła, ona podstawę panowania tyranii, dlatego ogłaszamy jej nieważność.

Zgadzamy się z deputowanymi pierwszego wolnego Zgromadzenia Krajowego, którzy w swej pierwszej rezolucji oświadczyli, że nasza obecna wolność poczęła się z rewolucji 1956 roku.

Przywrócenie państwowej suwerenności naszej ojczyzny, utraconej 19 marca 1944 roku, datujemy od 2 maja 1990 roku, od ukształtowania się pierwszego wyłonionego w wolnych wyborach przedstawicielstwa narodu. Dzień ten uważamy za początek nowej demokracji i nowego lądu konstytucyjnego w naszym kraju.

Wyznajemy, że po prowadzących do kryzysu moralnego dziesięcioleciach XX wieku mamy nieodpartą potrzebę duchowej i intelektualnej odnowy.

Wierzymy we wspólnie kształtowaną przyszłość, w poczucie misji młodych pokoleń. Wierzymy, że nasze dzieci i wnuki swym talentem, swą wytrwałością i siłą ducha znów uczynią Węgry wielkimi.

Nasza Ustawa Zasadnicza jest podstawą naszego porządku prawnego: jest to przymierze pomiędzy Węgrami z przeszłości, teraźniejszymi i przyszłymi. Są to żywe ramy wyrażające wolę narodu, formę, w której pragniemy żyć.

My, obywatele Węgier, jesteśmy gotowi do tego, by lad naszego kraju oprzeć na wspólnej pracy narodu.

A tutaj "upolszczona" wersja:

 

Narodowe wyznanie wiary

MY, CZŁONKOWIE NARODU POLSKIEGO, na początku nowego tysiąclecia, w poczuciu odpowiedzialności za każdego Polaka, oświadczamy, co następuje:

Jesteśmy dumni z tego, że nasi przodkowie, ponad tysiąc lat temu osadzili państwo polskie na solidnych fundamentach i uczynił naszą ojczyznę częścią chrześcijańskiej Europy.

Jesteśmy dumni z naszych przodków walczących o przetrwanie, o wolności niepodległość.

Jesteśmy dumni ze wspaniałego dziedzictwa duchowego Polaków.

Jesteśmy dumni z tego, że nasz naród przez wieki orężnie bronił Europy oraz wzbogacał skarbiec wspólnych wartości swym talentem i swoją pracowitością.

Uznajemy rolę chrześcijaństwa w przetrwaniu narodu. Szanujemy różnorodne tradycje religijne naszego kraju.

Przyrzekamy chronić i zachować duchów ą jedność naszego narodu, która w wichrach minionego stulecia rozerwana została na części. Żyjące razem z nami narodowości stanowią część polskiej wspólnoty politycznej i są czynnikami państwotwórczymi.

Zobowiązujemy się do kultywowania i strzeżenia naszego dziedzictwa, naszego języka, polskiej kultury, kultury i języka narodowości żyjących na terytorium Polski – stworzonych przez człowieka, oraz zasobów naturalnych darowanych nam przez Stwórcę.

Przyjmujemy odpowiedzialność za naszych potomnych, dlatego roztropnie korzystamy z zasobów materialnych, duchowych i naturalnych, aby chronić warunki życia pokoleń, które przyjdą po nas.

Jesteśmy przeświadczeni, że nasza kultura narodowa stanowi bogaty wkład do różnorodnej jedności europejskiej.

Szanujemy wolność i kulturę innych narodów, dążymy do współpracy ze wszystkimi narodami świata.

Uznajemy, że podstawą bytu ludzkiego jest ludzka godność.

Uznajemy, że wolność jednostki może się realizować jedynie we współdziałaniu z innymi.

Uznajemy, że najważniejsze ramy naszej koegzystencji stanowią rodzina i naród, a podstawowe wartości naszego współbytowania to wierność, wiara i miłość.

Uznajemy, że podstawą siły wspólnoty i godności każdego człowieka jest praca, dzieło ducha ludzkiego.

Uznajemy za swoją powinność niesienie pomocy osobom potrzebującym i biednym.

Uznajemy, że wspólnym celem obywateli i państwa jest zapewnienie dobrobytu, bezpieczeństwa, porządku, sprawiedliwości i wolności.

Uznajemy, że rządy ludu istnieją tylko tam, gdzie państwo śluzy swym obywatelom, a także sprawiedliwie, bez nadużyć i stronniczości, kieruje

Z szacunkiem odnosimy się do zdobyczy naszej pierwszej historycznej konstytucji oraz do tradycji Rzeczypospolitej Obojga Narodów, które ucieleśniają konstytucyjną ciągłość państwowości Polski i jedność narodu.

(...)

Nasza obecna wolność poczęła się z rewolucji poznańskiej 1956 roku.

Przywrócenie państwowej suwerenności naszej ojczyzny, utraconej 19 stycznia 1947 roku, datujemy od 25 listopada 1991, od ukształtowania się pierwszego wyłonionego w wolnych wyborach przedstawicielstwa narodu. Dzień ten uważamy za początek nowej demokracji i nowego ładu konstytucyjnego w naszym kraju.

Wyznajemy, że po prowadzących do kryzysu moralnego dziesięcioleciach XX wieku mamy nieodpartą potrzebę duchowej i intelektualnej odnowy.

Wierzymy we wspólnie kształtowaną przyszłość, w poczucie misji młodych pokoleń. Wierzymy, że nasze dzieci i wnuki swym talentem, swą wytrwałością i siłą ducha znów uczynią Polskę wielką.

Nasza Konstytucja jest podstawą naszego porządku prawnego: jest to przymierze pomiędzy Polakami z przeszłości, teraźniejszymi i przyszłymi. Są to żywe ramy wyrażające wolę narodu, formę, w której pragniemy żyć.

My, obywatele Polski, jesteśmy gotowi do tego, by lad naszego kraju oprzeć na wspólnej pracy narodu.

 

 tagi: konstytucja  węgry  pad  km  pk  js 

marek-natusiewicz
8 czerwca 2017 08:13
8     1015    6 zaloguj sie by polubić
komentarze:
Brzoza @marek-natusiewicz
8 czerwca 2017 10:10

"Narodowe wyznanie wiary" na wzór Węgierkiej zgodnej z unijnymi procedurami i z przybitą pieczątką zgodności - Tak Tak Tak! :)

zaloguj się by móc komentować

marek-natusiewicz @Brzoza 8 czerwca 2017 10:10
8 czerwca 2017 10:41

No więc trzeba o tym mówic i pisać, a nie uciekać do przodu !

 

zaloguj się by móc komentować

marek-natusiewicz @marek-natusiewicz
8 czerwca 2017 10:46

A "ucieka" obecnie PAD ze swoim referendum. Półgłówków bedzie sie pytał w referendum czego sobie życzą... Kpina ze zdrowego rozsądku.

 

zaloguj się by móc komentować

Brzoza @marek-natusiewicz 8 czerwca 2017 10:46
8 czerwca 2017 11:02

Czego sobie wszyscy życzą?

Rozpiętość jest pewnie od rakiety na marsie do żuczka gnojarzka.

 

Czy dogodzenie jako cel jest włąściwy?

Oczywiście że nie.

 

Czy sa jakieś mądre cele i sposoby realizacji?

Oczywiście że tak. :)

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @marek-natusiewicz
8 czerwca 2017 11:06

No świetny pomysł ale na początku nastąpiła niepotrzebna zmiana: z "króla" na "nasi przodkowie". Wystarczyło zmienić "nasz król święty Stefan" na "nasz książę Mieszko I" i wtedy argument byłby silniejszy -  że to "kopia adaptowana do potrzeb":))))

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @marek-natusiewicz
8 czerwca 2017 11:07

No świetny pomysł ale na początku nastąpiła niepotrzebna zmiana: z "króla" na "nasi przodkowie". Wystarczyło zmienić "nasz król święty Stefan" na "nasz książę Mieszko I" i wtedy argument byłby silniejszy -  że to "kopia adaptowana do potrzeb":))))

zaloguj się by móc komentować

marek-natusiewicz @pink-panther 8 czerwca 2017 11:07
8 czerwca 2017 12:08

Trochę realizmu nie zaszkodzi.

"nasz król, Święty Stefan, tysiąc lat temu osadził państwo węgierskie na solidnych fundamentach i uczynił naszą ojczyznę częścią chrześcijańskiej Europy."

To na prawdę co innego niż nasz książę Mieszko.

Może lepiej "nasi Piastowicze"... Wszak to dopiero Chrobry pokazał co znaczą Polacy dla kościoła. A i to tak Święty Stefan dostał koronę przewidzianą dla Bolesława !

zaloguj się by móc komentować

marek-natusiewicz @marek-natusiewicz
8 czerwca 2017 12:08

Na pewno warto zastanowić się nad "korzeniami" państwowości.

zaloguj się by móc komentować

zaloguj się by móc komentować